Medjunarodni simpozijum

Poštovane koleginice i kolege,

Srpsko lekarsko društvo

Akademija medicinskih nauka

Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije

organizuju

Međunarodni simpozijum

„ORALNA PATOLOGIJA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA –

IZAZOV ZA PREVENCIJU I TERAPIJU“

  1. mart 2018. godine u Sava Centru, Beograd

Skup će biti akreditovan za stomatologe i lekare u januarskom akreditacionom roku 2018. godine.

Podaci o akreditaciji će biti objavljeni naknadno.

Pozivamo Vas da prisutvujete Simpozijumu sa međunarodnim učešćem „Oralna patologija osoba sa posebnim potrebeme – izazov za prevenciju i terapiju“ koji će biti održan 30, marta 2018. godineu Sava Centru u Beogradu u organizaciji Akademije medicinskih nauka SLD-a i UDPSS-a.

Potreba za stomatološkom zaštitom osoba sa posebnim potrebama je međunarodno prepoznata i zahteva saradnju stručnjaka različitih edukativnih profila i specijalnosti. Multidisciplinarni pristup kroz formiranje mreže naučnih, edukativnih i strukovnih resursa omogućava unapređenje stručnog i naučnog rada zdravstvenih radnika. Iskustva u radu, način organizacije, uspehe i uočene greške u terapiji, predstvljaju dragoceni izvor novih saznanja koje ćete moći da podelite i prodiskutujete sa našim predavačima iz zemlje i inostranstva.

Učešće na Simpozijumu je besplatno za članove SLD-a i Akademije medicinskih nauka. Potvrde o učešću na simpozijumu (sertifikati) za učesnike koji nisu članovi SLD-a će se izdavati

po ceni od 2.000,00 dinara (sa PDV). Uplate se mogu izvršiti na žiro račun broj 205-8041-21, poziv na broj: 094/303, svrha uplate „potvrda o učešću“

Detaljnije informacije možete pronaći na sajtovima: http://sld.org.rs/, http://udps-srb.org/, na Facebook stranici Udruženja dečijih i preventivnih stomatologa ili putem maila na adrese akademija@sld.org.rs, udps.srbija@gmail.com ili putem telefona Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju 011/2684581.

Molimo Vas da učešće na ovom skupu blagovremeno prijavite putem internet stranice http://sld.org.rs/ u odljeku Akademija medicinskih nauka.

Srdačan pozdrav,

prof. dr Dejan Marković, predsednik naučnog odbora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *