Prevremeni gubitak zuba u dečjem uzrastu može da dovede do niza estetskih i funkcionalnih problema. Nedostajući zubi mogu da dovedu do poremećaja u mastikaciji, pravilnom…

Međunarodni simpozijum

January 25, 2018 0

Poštovane koleginice i kolege, Srpsko lekarsko društvo Akademija medicinskih nauka Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije organizuju Međunarodni simpozijum „ORALNA PATOLOGIJA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA…

Poštovane koleginice i kolege, molim vas da pažljivo pregledate spisak učesnika i brojeva licenci prolećnog simpozijuma “Svakodnevni problemi i praktična rešenja” i ukoliko imate neku…

CHILE 2017 – KONGRES IAPD

February 14, 2017 0

The IAPD invites you to be a part of the global network of pediatric dentists. Expand your scientific horizons and receive the international Journal Of…