Poštovane koleginice i kolege,

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije organizuju

IV Kongres dečijih stomatologa Srbije1-2. novembar 2019, Sava centar, Beograd

Kongres je akreditovan kao međunarodni kongres В-1364/19-II, i to za stomatologe i stomatološke sestre, sa:13 bodova za prve autore oralne prezentacije11 bodova za prve autore poster prezentacije10 bodova za pasivne učesnike

Za učesnike Kongresa predviđena je kotizacija u iznosu od 3.000,00 dinara (sa PDV), za članove Udruženja 2.000,00 dinara. Uplata se vrši na žiro račun Udruženja dečijih i prevetivnih stomatologa, broj 205-10490250, svrha uplate „4. Kongres dečjih stomatologa“.

Molimo Vas da za ucesce na ovom skupu, blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na na e-mail:udps.srbija@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *