KONTAKT TELEFON: 011/268 45 81
Predsednik udruženja: Dr Dejan Marković
Sekretar udruženja: Dr Tamara Perić
Email: udps.srbija@gmail.com