April 22, 2021 0

Drage kolege, u prilogu se nalazi spisak učesnika Prolećnog simpozijuma dečijih i preventivnih stomatologa 2021. Molimo vas da proverite podatke i eventualne korekcije dostavite na…

Potreba za stomatološkom zaštitom osoba sa posebnim potrebama ogleda se u većoj učestalosti parodontalnih oboljenja, nesaniranih karijesnih zuba sa komplikacijama, većem broju ekstrahiranih zuba, nedovoljnoj…