Potreba za stomatološkom zaštitom osoba sa posebnim potrebama ogleda se u većoj učestalosti parodontalnih oboljenja, nesaniranih karijesnih zuba sa komplikacijama, većem broju ekstrahiranih zuba, nedovoljnoj…

CHILE 2017 – KONGRES IAPD

February 14, 2017 0

The IAPD invites you to be a part of the global network of pediatric dentists. Expand your scientific horizons and receive the international Journal Of…