Планира се покретање Билтена Удружења са циљем информисања чланства о раду Удружења.

Редакциони одбор

Води ме до електонског учења
Проф Др Марко Вуловић
Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

Проф Др Мирјана Апостоловић
Медицински факултет у Нишу, Србија

Проф Др Дејан Марковић
Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

Др Душка Благојевић
Медицински факултет у Новом Саду, Србија

Др Борислав Јовић
ДЗ Бачка Паланка, Србија

Др Душан Мирковић
ДЗ Оџаци, Србија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *