КОМИСИJА ЗА РEЦEНЗИРАЊE (КОНТРОЛУ КВАЛИТEТА) ПРОГРАМА КМЕ 

 

Организација и подршка пројеката дефинисана је посебним правилником

Проф Др Момир Царевић
Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

Проф др Мирјана Ивановић
Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

Проф др Јелена Мандић
Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

Доц Др Ивана Радовић

Клинка за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Србија

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *