Potreba za stomatološkom zaštitom osoba sa posebnim potrebama ogleda se u većoj učestalosti parodontalnih oboljenja, nesaniranih karijesnih zuba sa komplikacijama, većem broju ekstrahiranih zuba, nedovoljnoj…

Simpozijum 27.4.2018

April 22, 2018 0

10.00-10.30 Budućnost u kojoj živimo Prof. dr Zoran R. Vulićević 10.30-11.15 Blue Skies Innovation in Healthcare – the Future of medicine Prof. dr Stephen Minger…