Day

January 25, 2018

Međunarodni simpozijum

Poštovane koleginice i kolege, Srpsko lekarsko društvo Akademija medicinskih nauka Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije organizuju Međunarodni simpozijum „ORALNA PATOLOGIJA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA – IZAZOV ZA PREVENCIJU I TERAPIJU“ mart 2018. godine u Sava...
READ MORE